NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZEZNANIU PODATKOWYM!

Dawniej pojawiało się więcej błędów w rozliczeniach podatkowych niż dzisiaj, gdyż nie było aż tylu dostępnych ułatwień. Teraz mamy do wykorzystania wiele aplikacji, które pomagają nam w szybki i łatwy sposób się rozliczyć. Jednak błędy nadal się zdarzają. Jakie najczęściej?

BEZ PODPISU

Większość z nas pomija kolumnę na podpis, gdyż jest to jedna z ostatnich rubryk w zeznaniu podatkowym. O podpisie nie mogą zapomnieć osoby składające rozliczenia w urzędzie skarbowym. Jeżeli podatnik rozlicza się online, to wtedy podpisem jest kwota przychodu z poprzedniego roku.
W przypadku rozliczania się ze współmałżonkiem, nie musi on składać oddzielnego podpisu na zeznaniu. Za niepełnoletnie dziecko uzyskujące dochody podpisuje się rodzic.

WSPÓLNE ROZLICZENIA – MAŁŻEŃSTWO

Jeżeli małżeństwa rozliczają się razem, to mają oni możliwość wyboru, które z nich zostanie wskazane jako podatnik, a które jako małżonek. Ważne jest właśnie przy tym, aby w późniejszych etapach nie pomylić początkowej kolejności.

BŁĘDNE PRZENOSZENIE DANYCH

Najczęściej jest tak, że podatnik wypełniający formularze podatkowe, po prostu przepisuje dane z wcześniejszych informacji podatkowych → PIT-11. Nierzadko pojawiają się błędy typu niepoprawnego przenoszenia danych na PIT. Najczęściej dotyczą one liczb, co skutkuje nieprawidłowościami kwot i późniejszych obliczeń.

A GDZIE ZAŁĄCZNIK?

Jeżeli podatnik w zeznaniu wykazuje kwoty przysługujących ulg, to musi pamiętać o załącznikach. Załącznik jest istotnym elementem zeznania podatkowego i nie można zapomnieć go dołączyć.

AKTUALNE DRUKI PIT

Zeznania podatkowe podatnik powinien składać na obowiązujących wzorach formularzy ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Należy zwrócić uwagę na to, czy posiadamy odpowiednie druki, gdyż często dochodzą do nich dodatkowe kolumny czy rubryki.

NIEWŁAŚCIWE NAZWISKO

Mówiąc o tym błędzie, raczej mam na myśli kobiety, które wyszły za mąż. Taka osoba ma obowiązek zgłoszenia do urzędu nowe nazwisko, gdyż później właśnie to musi zostać wpisane do zeznania podatkowego.

KOREKTA – BŁĘDY

Jeżeli popełniłeś błąd w zeznaniu podatkowym, to wtedy musisz złożyć korektę.
1. Nie zapomnij o zaznaczeniu na początku → KOREKTA ZEZNANIA
2. Dołącz do wypełnionego PIT-u formularz ORD-ZU – przyczyny korekty.

zeznania podatkowe