Nie masz certyfikatu księgowego, a chcesz prowadzić biuro rachunkowe? Sprawdź czy możesz!

Chciałbyś otworzyć biuro rachunkowe, jednak nie masz certyfikatu księgowego? Boisz się, że ten fakt zburzy wszystkie Twoje plany? Dowiedz się, czy Twoje plany mogą zostać zrealizowane.

Możesz pod warunkiem, że w Twoim biurze będą odpowiednie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać:
1) przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2) pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osobami uprawnionymi do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby:
1. posiadające certyfikat księgowy,
2. osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów
3. osoby wpisane na listę doradców podatkowych

Podsumowując osoba nie posiadająca certyfikatu księgowego może prowadzić biuro rachunkowe tylko i wyłącznie wtedy, gdy przy wykonywaniu czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą zatrudnione osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami, czyli:
1. posiadają certyfikat księgowy albo
2. są wpisane do rejestru biegłych rewidentów albo
3. są wpisane na listę doradców podatkowych.

PRZETESTUJ DZIAŁALNOŚĆ NA PRÓBĘ!

biuro rachunkowe