Nierówne zarobki – kobiety a mężczyźni

Badania i statystyki jednoznacznie wskazują – kobiety w Unii Europejskiej zarabiają aż o 16 % mniej za godzinę pracy niż mężczyźni. Najniższe wynagrodzenie zaobserwować można w miejscach, gdzie większość stanowią kobiety.  

Zadziwiające jest, że aż 60 % absolwentów szkół wyższych to kobiety, natomiast by mogły one zarobić tyle samo co mężczyźni, powinny pracować aż o dwa miesiące dłużej. W całej Unii Europejskiej zatrudnionych jest 63 % kobiet, oraz 75 % mężczyzn, co może wskazywać na dyskryminacje płci żeńskiej w niektórych sektorach pracy.

Gdzie najczęściej zatrudniane są kobiety? Warto przyjrzeć się obszarów służby zdrowia i opieki społecznej. Tutaj aż 80 % pracowników to kobiety! Warto zaznaczyć, że stanowiska te są wynagradzane zdecydowanie za nisko.

Pozostałe stanowiska pracy często obsadzane przez kobiety to: pracownicy biurowi, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy oraz specjaliści.

zarobki kobiet