Niższa stawka CIT?- Kto z niej nie skorzysta?

Od 1 stycznia 2017 roku polscy przedsiębiorcy mogą korzystać, z obniżanej z 19% na 15%, stawki CIT. Przepisy ustawy o CIT umożliwiają podatnikom korzystanie z nowej stawki w roku, w którym rozpoczęli oni prowadzenie działalności gospodarczej.

Przepisy te są jednak dwojako interpretowane, a kwestia tego kto może korzystać z nowej stawki, okazała się być sporna ponieważ właściciele firm domagają się uznania za rozpoczęcie działalności, datę dokonania pierwszych transakcji, a nie datę zawarcia umowy spółki.

Niestety organy podatkowe przyjmują w tej sprawie stanowcze stanowisko, przemawiające na niekorzyść przedsiębiorców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że data uzyskania pierwszych przychodów nie ma znaczenia, istotna jest data zawarcia umowy spółki.

Przedsiębiorcy prowadzący firmę, której rok obrotowy rozpoczął się w 2016 roku i kończy się w 2017 muszą więc skorzystać w wyższej stawki. Sprawę mogą oczywiście kierować do sądów administracyjnych, w praktyce jednak nie będzie miało to większego znaczenia ponieważ organy skarbowe na poparcie swojego zdania mają silne argumenty w postaci przepisów mówiących o roku obrotowym.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w 2016 roku dopełnili wszystkich formalności związanych z założeniem spółki, jednak którzy aktywną działalność rozpoczęli już w 2017 nie mają prawa korzystać z obniżonej stawki 15%.