Niższe składki ZUS dla nowych firm

Ostatnio coraz częściej słyszy się o projekcie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który ma wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą z 2 do 3 lat.

W tym momencie okres preferencyjny wynosi 2 lata. Zdarza się, że przedsiębiorcy podejmują decyduję o rezygnacji już w 2 pierwszych latach prowadzenia firmy. Rząd proponuje, aby okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Po upływie tego czasu osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Skutkiem działań ma być wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększenie wskaźniku przeżycia przedsiębiorstw.