NOWE PRZEPISY – SPRZEDAŻ

Sprzedawcy towarów i usług niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż tradycyjna czy online, będą musieli dostosować się do zmian jakie zamierza wprowadzić nowa ustawa o prawach konsumenta.
Ta ustawa będzie czymś zupełnie nowym , odrębnym aktem prawnym, którego celem będzie przystosowanie się do unijnych przepisów.

ZMIANY
Ustawa będzie jasno określać zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy względem klienta. Chodzi o to, aby sprzedawca przedstawił informacje o produkcie (usłudze) tak, aby klient świadomie zawierał umowę.

O czym klient dowie się więcej dzięki ustawie?
Przedsiębiorca będzie musiał w zrozumiały sposób poinformować klienta o:
* głównych cechach rzeczy i usług,
* swoich danych identyfikacyjnych,
* cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami,
* sposobie obliczania ceny,
* czasie trwania umowy,
* odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia.
Jeżeli umowy będą zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa to katalog informacji, które mają być przekazane przez przedsiębiorcę będzie bardziej rozbudowany.

Kolejną nowością będzie fakt, że przedsiębiorca będzie musiał uzyskać zgodę konsumenta na dodatkowe płatności. Obowiązywać będzie zakaz pobierania od konsumenta opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne w razie kontaktu z przedsiębiorcą.
 
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET
Sprzedawca, który swoje towary lub usługi sprzedaje za pomocą internetu, będzie miał obowiązek na początku zamówienia przedstawić w sposób zrozumiały informacje o ograniczeniach w dostarczaniu towaru oraz akceptowanych metodach płatności.

 
UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
W umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wprowadzona zostanie istotna zmiana. Mam tutaj na myśli wydłużenie możliwości odstąpienia od umowy z 10 do 14 dni.
Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to termin ten będzie upływał 12 miesięcy po upływie podstawowego czasy – 14 dni.

Zmiany mają wejść w życie 13 czerwca 2014 roku.