Nowe przepisy w Kodeksie Pracy!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma zamiar zmienić przepisy dotyczące zatrudniania. Głównie chodzi tutaj o zmiany w umowach o pracę oraz umowach zlecenia. Już w roku 2015 nowe przepisy znajdą zastosowanie. Sprawdź koniecznie jakie!

Jeżeli chodzi o umowę na czas określony, to nowością będzie to, że takowa umowa będzie mogła być zawarta tylko i wyłącznie na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy.
W umowie na czas próbny zostanie wydłużony czas trwania okresu próbnego do 6 miesięcy.

Jak kształtują się okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami?
Następująco:
2 tygodnie – dla pracownika zatrudnionego krócej niż przez 12 miesięcy,
1 miesiąc – jeśli okres zatrudnienia pracownika przekracza 12 miesięcy,
2 miesiące – w sytuacji, gdy pracownik pracuje w firmie powyżej 36 miesięcy.
Powstaną nowe możliwości dla pracodawców, które sprawią, że będzie on mógł zwolnić zatrudnionego pracownika podczas trwania okresu wypowiedzenia.

A może coś korzystnego dla pracowników?
Także szykuje się coś nowego. Jeżeli pracownik zostanie pokrzywdzony w ten sposób, że pracodawca zwolni go niezgodnie z prawem, to ten będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.
Nowe przepisy sprawią, że będzie ono wynosiło aż wartość 12 miesięcznej pensji pracownika.

Pracodawcy zatrudniający na podstawie umowy zlecenia zobligowani do oskładkowania tego rodzaju umów.

porady dla firm