Nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2016 roku

Celem nowelizacji Ordynacji podatkowej jest uproszczenie i racjonalizacja procedur podatkowych oraz poprawa efektywności ściągania należności podatkowych.

Zmiany w ustawie zakładają między innymi ujednolicenie form elektronicznego składania raportów z ksiąg podatkowych. Ma to na celu skrócenie czasu kontroli oraz przyspieszenie analizy tych danych. To jednak nie wszystko…

Nowe przepisy zwiększają rozpiętość stawek odsetek za zwłokę. Wprowadzona zostaje stawka obniżona (50% stawki za zwłokę) i stawka podwyższona (150% stawki za zwłokę). Pierwsza z nich ma zostać przeznaczona dla tych, którzy samodzielnie korygują swoje błędy, natomiast druga ma dotyczyć w szczególności podatku VAT, akcyzy oraz cła.

Nowelizacja umożliwia składanie pełnomocnictwa ogólnego online do centralnego rejestru i zwolnienie z opłaty skarbowej.

Śledź blog i dowiedz się więcej o zmianach w prawie podatkowym!