NOWELIZACJA USTAWY – emerytury i renty

Od 1 marca ma wejść w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Głównym celem tej nowelizacji jest zmodyfikowanie waloryzacji emerytur i rent w 2015 roku. Warto więc przygotować się na zmiany, które już zaczynają obowiązywać.

Na czym polegać będzie waloryzacja?
Świadczenia z FUS będą podwyższone od 1,08 proc. – nie mniej niż o 36 zł.
Renta socjalna wyniesie 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Waloryzacja będzie dotyczyć również emerytur i rent rolników indywidualnych i służb mundurowych.

Co jeszcze nowego?
Zmiany zajdą także w emeryturach pomostowych, nauczycielskich, świadczeniach kompensacyjnych, rentach dla kombatantów i inwalidów wojennych oraz wojskowych.

Zauważalny będzie wzrost świadczeń i zasiłków przedemerytalnych o 36 zł.

 

 

porady-ksiegowe-krakow