Nowości podatkowe ulgą dla podatników!

Wraz z 1 września bieżącego roku zaczną funkcjonować centra obsługi podatnika, których celem będzie wsparcie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników.

Ogromną zaletą wprowadzanych zmian jest to, że nowo zakładane firm będą mogły już w początkowej fazie liczyć na wsparcie podatnika, który będzie czuwał nad wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Podatnicy nie uzyskają wsparcia w zakresie:
– sporządzania pism i opinii,
– prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
– sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych.

Podatnik może liczyć na kompleksową pomoc w zakresie samodzielnego i prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych.

Centra podatkowe będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień dotyczących przepisów prawa podatkowego.

Asystent czuwa nad wypełnianiem obowiązków!
Osoby rozpoczynające prowadzenie firmy będą mogły skorzystać z pomocy asystenta podatnika przez okres do 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania NIP. Będzie on odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktu z nowo powstałymi przedsiębiorcami, a także udzieli im informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych oraz pomocy w indywidualnych sprawach, w tym dotyczących wyboru formy opodatkowania.

podatki