Od 2018 roku obowiązywać będą tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od lipca 2018 roku nie będzie można już przedstawić papierowego zwolnienia lekarskiego. Zostaną one zastąpione zwolnieniami w formie elektronicznej. Celem tego rozwiązania jest usprawnienie pracy lekarzy i przedsiębiorcom oraz ułatwienie życia pracownikom.

Zmiany obejmą wszystkich płatników.

Zwolnienia będą wystawiane za pomocą funkcji dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub w niektórych aplikacjach gabinetowych.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?
Na swoim profilu na PUE ZUS lekarz uzyskuje dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) czy członków rodziny. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne są zapisywane w e-ZLA automatycznie. Z kolei adres pacjenta i dane pracodawcy lekarz wybiera z wyświetlonej listy. Również z listy może wybrać kod choroby. W e-ZLA lekarz wpisuje tylko okres niezdolności do pracy i określa swoje wskazania. Po podpisaniu zwolnienie jest automatycznie przekazywane do systemu ZUS i w nim zapisane. Dlatego lekarz nie musi dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie musi też pobierać w placówkach ZUS tzw. bloczków zwolnień.

Profil na PUE pozwala na szybkie uzyskanie informacji o zwolnieniu lekarskim wystawionym dla danego pracownika. Obowiązek posiadania takiego profilu mają wszyscy płatnicy, którzy zatrudniają więcej niż 5 osób.