Odpowiedzialność księgowego!

Praca księgowego to dobra praca, jednak z pewnością przeznaczona dla ludzi o stalowych nerwach. Na rynku jest dużo ofert pracy dla księgowych z racji tego, że firmy coraz częściej zatrudniają biura księgowe do pomocy w swoim przedsiębiorstwie. Stabilnie, ale odpowiedzialnie! Księgowy musi tak wypełniać swoje obowiązki, aby pomóc jak najwięcej zaoszczędzić przedsiębiorcy. Wiąże się to z tym, że nie może popełniać błędów, gdyż w księgowości jeden mały błąd i może doprowadzić firmę do upadku.

Odpowiedzialność księgowego, a umowa o pracę.
1. Umowa o pracę.

Jeżeli stosunek pracy pomiędzy księgowym a przedsiębiorcą zawierany jest na podstawie umowy o pracę to odpowiedzialność trochę różni się od odpowiedzialności na podstawie umowy zlecenia. Musi więc oczywiście zwracać uwagę na to co robi, gdyż karą za popełnione błędy jest trzykrotność wynagrodzenia. Tym bardziej, że kara jest taka sama bez względu na to, jaka szkoda została wyrządzona. Księgowy musi przyjąć taką karę.
Księgowy oczywiście zgadza się na takie warunki pracy poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia.

2. Umowa zlecenia.
Jeżeli podstawą stosunku pracy jest umowa zlecenia, to odpowiedzialność jest duża, bo księgowy w pełni odpowiada za popełnione błędy. Stopień winy przyjmowany zawsze jest ten większy.

ZAPAMIĘTAJ JEŻELI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG BIURA KSIĘGOWEGO!
Zwróć uwagę na zapisy w umowie, ponieważ może ona zawierać zapis mówiący o tym, że biuro nie ponosi odpowiedzialności za popełnione błędy.

 ksiegowosc