Pakiet paliwowy

Już za niedługo zostanie zakończony projekt związany z pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. Głównie w planach jest uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji OPZ na obrót paliwami z zagranicą.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że jest coraz więcej oszustów, którzy tworzą fikcyjne firmy za granicą uzyskujące koncesję OPZ i pełniące funkcje pośredników w dostawach paliw z wykorzystaniem mechanizmu uproszczonych transakcji trójstronnych.

Proponowane jest rozwiązanie, które polega na tym, że podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy będą mogli stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych na rzecz wyłącznie podmiotów krajowych (tj. posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju) albo podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP.
Dodatkowym celem jest uszczelnienie poboru VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.