PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ = DOKŁADNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość jest bardziej precyzyjna od księgowości uproszczonej, bo zapisuje wszystkie zdarzenia gospodarcze. Głównym zadaniem prowadzenia tego typu księgowości jest kontrola i analiza sytuacji firmy obecnie, a także biorąc pod uwagę wcześniejsze okresy.Dzięki prowadzeniu księgowości możemy w łatwy sposób obliczyć podatek oraz dowiedzieć się w jakiej sytuacji finansowej jest nasze przedsiębiorstwo.

Ten rodzaj księgowania cechuje się systemem podwójnego zapisu. O co chodzi? Po prostu każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach. Wszystko co dzieje się w firmie musi zostać zapisane, każde przepływające pieniądze, operacje bezgotówkowe mające odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

O tym jak mają być ewidencjonowane zdarzenia gospodarcze opisują ustawy i zbiory zasad m.in. Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Oprócz tego, że prowadzenie pełnej księgowości daje nam całkowity i dokładny obraz naszej firmy, to niestety ale ta forma księgowości ma też swoje wady. Jedną z nich z pewnością jest to, że jest ona bardziej skomplikowana i związana jest z większymi kosztami.

Pełna księgowość nie dla wszystkich

Jeżeli firma zakłada wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem oraz chce zapewnić właścicielom i kontrahentom bardziej szczegółowy obraz sytuacji firmy, to wtedy prowadzi właśnie ten rodzaj księgowości. Dlatego też nawet mała spółka z o.o, w której występuje kapitał wpłacany przez udziałowców i jest zarządzany przez zarząd prowadzi tą księgowość. Pełna księgowość jest również dla tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli pewien próg wielkości przychodów. pełna księgowość