Pełnomocnik ogólny od lipca!

Od lipca bieżącego roku będziemy mieli możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego do spraw podatkowych. Można to zrobić na pewien czas lub bezterminowo. Zlikwidowana została konieczność dołączenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy.

Umocowanie pełnomocnictwa będzie mogło zostać sprawdzone przez organ podatkowy za pośrednictwem internetu. Będzie on składany w wersji elektronicznej.

Urzędowy wzór pełnomocnictwa określa Minister Finansów w rozporządzeniu. Według projektu tego rozporządzenia:
– formularz pełnomocnictwa ogólnego będzie oznaczony jako PPO-1,
– formularz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego będzie oznaczony symbolem OPO-1.

Jakie podatki zobowiązany jest płacić przedsiębiorca?