PIT w odpowiednim miejscu!

Od stycznia bieżacego roku podatnicy muszą stosować się do nowych zmian w kwestii miejsca składania rozliczeń PIT. W głównej mierze przepisu dotkną przedsiębiorców opłacających VAT.

Nowe przepisy podatkowe nakładają obowiązek rozliczania VAT-u w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania VAT-owca w przypadku osób fizycznych oraz ze względu na siedzibę firmy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.

Wprowadzone zmiany nie obowiązują właściwości placówek fiskusa przy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego za 2015 r. – generalnie urzędem skarbowym, w którym powinniśmy złożyć rocznego PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39 jest placówka właściwa ze względu na nasze miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2015 r.