Podatek bankowy

Większości osobom wydaje się, że podatek bankowy dotyczy tylko banki. Tymczasem podatek bankowy może objąć każdy podmiot, który udzielił pożyczki.

Podatnikami podatku bankowego są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, instytucje pożyczkowe.

Szczególną uwagę należy zwrócić na instytucje pożyczkowe. Kredytodawca jest bowiem przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej bądź zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu.

Tym samym przedsiębiorca który udzielił pożyczki dla konsumenta także podlega podatkowi bankowemu.