Podatek detaliczny

Zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Co zostanie opodatkowane? Nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie.

Co wchodzi w skład sumy?
– należności ze sprzedaży;
– zaliczki;
– raty;
– zadatki;
– przedpłaty;

Kwota nie zawiera należnego VAT.

Celem wprowadzenia podatku już zrównanie szans między małymi przedsiębiorcami a gigantycznymi firmami handlowymi oraz dodatkowe pieniądze do budżetu państwa.
Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, a termin złożenia deklaracji za dany miesiąc będzie mijał z 25. dniem miesiąca następnego (jak w VAT-cie). Obowiązek podatkowy zrodzi się z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i dotknie przychodu osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Stawki podatku detalicznego progresywnego:
– 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,
– 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

 

podatek detaliczny