Podatek od samochodu firmowego – druga rata!

Każdy przedsiębiorca, który w swojej firmie wykorzystuje samochody dostawcze jest zobligowany do zapłaty drugiej raty podatku w terminie do 15 września bieżącego roku.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapłata dwóch rat podatku:
– do 15 lutego – I rata;
– do 15 września – II rata;

Oczywiście istnieje możliwość zapłaty należnej kwoty w całości.

Kto ma obowiązek zapłaty podatku?
Obowiązek zapłaty podatku dotyczy w głównej mierze osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej jeżeli samochód został na nie zarejestrowany.

Podatek od samochodu dotyczy:
• samochodów ciężarowych mających od 3,5 do 12 ton,
• ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
• przyczep i naczep, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
• autobusów.

Urlop na żądanie? – Wszystko co musisz wiedzieć!

porady_podatkowe