Podatki PIT oraz CIT na nowych zasadach

Nowelizacje ustaw o podatku PIT oraz CIT mają zacząć obowiązywać w najbliższych dniach.

Zmiany w PIT oraz CIT:
– wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości oraz rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą
– wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika
– zmiana przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek oraz regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych
– wprowadzenie limitów określających wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych
– wprowadzenie przepisów precyzujących pojęcie nabycia wartości niematerialnej i prawnej
– wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego dotyczącego podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości
– podwyższenie do 5000 zł limitu na wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów