PRACA podczas URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Istnieje możliwość, aby pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podjął pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, a także naukę, szkolenie pod warunkiem, że nie zaburza to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jak wygląda to w praktyce? Czy można podjąć pracę na urlopie wychowawczym? 

Kodeks pracy nie mówi jasno o tym, ile czasu może pracownik przebywać na dodatkowej pracy podczas urlopu wychowawczego. Praktycznie czas ten nie powinien być większy niż 6 godzin dziennie.
Jeżeli pracodawca zauważy, że pracownik więcej pracuje niż sprawuje opiekę nad dzieckiem, to ma możliwość skrócenia czasu jego urlopu poprzez natychmiastowe przywrócenie go do pracy.

Czy mówić pracodawcy o tym, ze podczas urlopu pracujemy?
NIE MA TAKIEGO OBOWIĄZKU.  Dodatkowa umowa o pracę może być zawarta na podstawie umowy o pracę, ale nie musi. Może być także zawarta na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy na część etatu lub zmniejszenie wymiaru dotychczasowej umowy. Pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o rozpoczęciu dodatkowego zatrudnienia pod warunkiem, że nie będzie on podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Osoby korzystające z urlopu wychowawczego podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Pracownik musi poinformować płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu innego niż przebywanie na urlopie wychowawczym.

 

urlop wychowawczy