Praca w biurze rachunkowym bez certyfikatu!

Ostatnimi czasy coraz częściej słyszy się o nowych przepisach, które znacznie zmieniają funkcjonowanie księgowości. Jedną ze zmian jest zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby chcące prowadzić biura rachunkowe.

Wejście w życie zmian spowoduje, że absolwent po ukończeniu studiów będzie mógł zostać księgowym. Zmiany wprowadzone są po to, aby ułatwić wejście młodym ludziom na rynek pracy. Dzisiejsza szara rzeczywistość nie pozwala młodym bezrobotnym szybko znaleźć zatrudnienia. Dlatego ważne są nawet takie udogodnienia, które sprawią, że absolwenci szkół szybciej znajdą pracę.

Czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mógł wykonywać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był karany za ściśle określone przestępstwa:
1. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
2. za przestępstwo skarbowe
3. za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (m.in. za prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych).

Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczyć będzie tylko głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Usługowe prowadzenie ksiąg po zmianach
W dalszym ciągu będzie to działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i nadal osoby uprawnione będą miały obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody w związku z prowadzoną działalnością.

Wymogi te zostały zlikwidowane w stosunku do niektórych czynności z zakresu doradztwa podatkowego. Osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień nie będą musiały się ubezpieczać w przeciwieństwie do tych uprawnionych.

biuro_rachunkowe