Praca w nadgodzinach → dla kogo? Jak wyliczyć?

– Pracownik, który pracuje w nadgodzinach powinien otrzymać dodatek.
– Praca w święta, niedziele, w nocy → 100% wynagrodzenia.
– Praca nadgodziny w zwykły dzień → 50% wynagrodzenia.

Praca w nadgodzinach – natychmiast!

Pracodawca może nakazać pracownikowi zostanie „po godzinach” bez względu na jego własne względy. Ważne jest to, aby dodatkowa praca była na poziomie kwalifikacji pracownika.
Nadgodziny nie mogą przekroczyć czasu 150 godzin rocznie ( z wyjątkiem kierowców → 260 godzin).
W przypadku podpisania układu zbiorowego liczba godzin nie może przekroczyć 416 godzin rocznie dla pracownika.

Dla kogo praca „po godzinach” się nie liczy?
1. Kierownicy.
2. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło lub -zlecenia.
3. Osoby wykonujące prace po godzinach dobrowolnie.
4. Urzędnicy.
5. Pracownicy, których czas pracy określony jest wymiarem ich zadań.