Przebitkowa forma księgowości

Księgowość prowadzić możemy techniką tradycyjną oraz komputerową. Z technik tradycyjnych wyróżniamy formę tabelaryczną, formę rejestrową oraz przebitkową. Tym razem wpis poświęcę ostatniej z wymienionych – formie przebitkowej.

Na czym ona polega?

Następuję tu księgowanie przez kalkę, czyli przebitkowo. Na kartach kontowych jest dokonywany zapis oryginalny (systematyczny), natomiast przez kalkę na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego, przebitkowego.

Forma przebitkowa wykonywana może być zarówno ręcznie, jak i za pomocą maszyn księgujących. Zwarte księgi, zastąpione zostały luźnymi kartotekami. Istotną zaletą przebitkowej formy jest możliwość swobodnego podziału pracy oraz dowolność w liczbie wprowadzanych kont.