Przechowywanie dokumentacji księgowej

Prowadząc firmę, przez Twoje ręce przechodzi szereg różnego rodzaju dokumentów. Faktury, czeki, paragony, listy obecności pracownika itd.

Gromadzenie dokumentacji księgowej jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Sposób oraz czas, przez który muszą być magazynowe, warunkują odpowiednie ustawy, a za niewywiązanie się z poszczególnych wymagań, co na pewno wykaże kontrola, grożą poważne konsekwencje prawne. W większości przypadków akta te przechowywać należy przez okres pięciu lat. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku dokumentacji kadrowo-płacowej. Na podstawie tych dokumentów przyznawane są bowiem świadczenia takie, jak emerytury i renty.

Istotność tych dokumentów spowodowała, że gromadzone muszą być przez minimum 50 lat. Równie ważny, jak czas jest również sposób ich przechowywania. Aktom tym należy zapewnić odpowiednią ochronę przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami, nie mówiąc już o kradzieżach oraz zniszczeniach. Nie można również dopuścić, aby dostęp do nich miały osoby niepowołane.

 

dokumentacja-firmy