PRZEDSIĘBIORCO! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZUS-ie!

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to wiesz, że ZUS jest podstawową opłatą pobieraną przez państwo. ZUS należy opłacać niezależnie od tego, jakie się osiąga zyski, z jakiej korzystasz formy opodatkowania.

OBOWIĄZKOWA OPŁATA ZUS
Żaden przedsiębiorca, bez wyjątku, nie może zrezygnować z ubezpieczenia ZUS czy też wybrać innego ubezpieczyciela. Prowadzisz firmę? Opłacaj za siebie i swoich pracowników składki!

SKŁADKI w 2014 roku
1. Ubezpieczenie zdrowotne – 9%
2. Ubezpieczenie emerytalne – 19,52%
3. Ubezpieczenie rentowe – 8%
4. Ubezpieczenie wypadkowe- 1,93%
5. Fundusz Pracy (dot. przedsiębiorców płacących tzw. duży ZUS). – 2,45%
6. Dodatkową składką jest ubezpieczenie chorobowe → dobrowolne – 2,45%

TYLKO SKŁADKA ZDROWOTNA? ALE DLACZEGO?
Zdarza się, że przedsiębiorcy pośród wszystkich składek, opłacają tylko zdrowotną. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę i pracuje na etacie, a przy tym zarabia minimum 1680 zł brutto, to opłaca tylko składkę zdrowotną.
Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę, a przy tym pobiera zasiłek macierzyński, lub emerytów(rencistów), to wtedy nie opłaca składek ZUS.
Muszą być jednak spełnione 2 z poniższych warunków:
1. emerytura lub renta nie przekraczają miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
oraz
2. przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury
lub
3. emeryt lub rencista opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

ZUS-owe OBOWIĄZKI
1. Rejestracja w ZUS-ie jako płatnik
→ ZUS ZUA – tylko prowadzenie firmy
→ ZUS ZZA – prowadzenie firmy i praca na etacie

2. Złożenie odpowiednich formularzy:
→ ZUS ZUA / ZZA
→ ZUS DRA
* Za jeden pełny miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej do 10 dnia następnego miesiąca. (Jeśli pierwszy miesiąc jest niepełny, to ZUS DRA trzeba złożyć 2 razy na początku prowadzenia firmy.)
* Za każdy miesiąc, w którym składki obliczane są od innej podstawy niż najniższa
* Podczas przejścia z „małego ZUS-u” na „duży ZUS”.

3. Termin opłacania składek i kwoty składek
ZUS przedsiębiorców należy opłacać w ściśle określonych terminach. Składki ZUS należy zapłacić do:
→ 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.
→ 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników.

ZUS