Przedstawiciel podatkowy

Funkcję przedstawiciela podatkowego może pełnić podmiot, który spełni szereg określonych wymagań zawartych w przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z tą ustawą przedstawicielem podatkowym jest podmiot, którego zadaniem jest pomoc podatnikowi nieposiadającemu rezydencji w państwie, w którym następuje opodatkowanie.

Pomoc przedstawiciela podatkowego dotyczy głównie rozliczenia z podatku należnego w danym państwie należącym do Unii Europejskiej. Podmiot ten jest także zobowiązany do opłaty należnego podatku w sytuacji gdy podatnik nie dokona rozliczenia. Podatnik, który korzysta z pomocy przedstawiciela podatkowego nie ma obowiązku rejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoba ta powinna być zarejestrowana jako czynny płatnik podatku VAT lub VAT UE oraz posiadać siedzibę na terytorium kraju, a także nie zalegać z wpłatami poszczególnych podatków, które stanowią dochód budżetu państwa przez ostatnie 24 miesiące. Osoba ta musi być także uprawniona do wykonywania zawodowego doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami.