Puste faktury – konsekwencje

Pusta faktura to dokument, który:
– dokumentuje czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca,
– dokumentuje czynności, która co prawda miały miejsce, jednak na dokumencie zostały oznaczone jako uprawnione do odliczenia podatku VAT, tymczasem były z tego podatku zwolnione,
– jest wystawiony przez podmiot, który w rzeczywistości nie nabył towaru bądź nie na jego rzecz świadczono daną usługę.

Puste faktury wystawiane są w celu:
– odliczenia podatku VAT, do czego w rzeczywistości podmiot nie byłby uprawniony,
– wyłudzenia zwrotu podatku VAT
– obniżenia wysokości podatku dochodowego.

Wystawienie pustej faktury przede wszystkim skutkuje wykreśleniem podatnika z rejestru. Podatnik oczywiście będzie musiał też uregulować podatek wykazany na danej fakturze.

Wystawianie pustych faktur obciąża zarówno wystawców jak i nabywcę. Za fałszowanie faktur grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Jeżeli kwota sfałszowanych faktur jest wyższa niż 5 mln złotych wówczas minimalna kara to 3 lata pozbawienia wolności.