RAPORTY MIESIĘCZNE – księgowanie

W Polsce przedsiębiorcy najchętniej wybierają w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym księgę przychodów i rozchodów. W dobie kryzysu, gdy firmy muszą ciąć koszty ważne jest dla nich, aby jak najwięcej móc zrobić samodzielnie. I tutaj właśnie w księgowaniu podejmują wyzwanie. Jednak często pojawiają się wątpliwości dotyczące księgowości sprzedaży. W tym artykule postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

W przypadku zestawień miesięcznych w sprzedaży zwolnionej

Zasady zapisywania w KPiR określone są przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Istnieje możliwość prowadzenia zestawień miesięcznych z sprzedaży zwolnionej pod warunkiem, że będzie prowadzona oddzielna ewidencja sprzedaży. Powinno być to przedstawiane w postaci książeczki, karty powinny być ponumerowane i zawierać numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami oraz kwotę jego przychodu. Jeżeli w przedsiębiorstwie prowadzi się taką ewidencje, to wtedy księgowanie w KPiR może zostać dokonane tylko w jednej pozycji na jej podstawie w łącznej kwocie przychodów raz na koniec każdego miesiąca.

W przypadku zestawień miesięcznych biorąc pod uwagę podatek VAT

Jeżeli mamy na myśli podatników podatku VAT, którzy prowadzą odrębną i obowiązkową ewidencje sprzedaży to oni mogą dokonywać na koniec miesiąca zapisów dotyczących przychodów w księdze przychodów i rozchodów. Wartości ujmowane są łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia, które powinno zawierać datę, numer kolejny zestawienia, sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek VAT oraz o wartość towarów i usług nie stanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nie objęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

Raport okresowy z kasy fiskalnej

W przypadku, gdy sprzedaż ewidencjonowana jest za pomocą kasy fiskalnej przysługuje prawo do księgowania sprzedaży na postawie raportów miesięcznych. Wartość raportów muszą być pomniejszone o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Korygowanie sprzedaży nabitej na kasę fiskalną powinno być prowadzone w osobnej ewidencji.
Jeżeli sprzedaż rejestrowana jest na kasie fiskalnej, to wtedy faktury nie podlegają wprowadzeniu do ewidencji podatku VAT oraz do księgi przychodów i rozchodów.