Roczne zeznanie podatkowe

Zasady ogólne – rozliczając podatek dochodowy na zasadach ogólnych należy wypełnić deklarację PIT-36. Należy zawrzeć w niej dochody opodatkowane według stawki 18% i 32%. Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia wspólne rozliczanie się małżonków, gdy łączy ich wspólność majątkowa.

Podatek liniowy – polega na opłacaniu stałej stawki podatku w wysokości 19%. Nie jest on uzależniony od wysokości osiągniętych dochodów. Deklarację PIT-37 należy złożyć do 30. kwietnia kolejnego roku podatkowego. Korzystając z podatku liniowego przedsiębiorca może skorzystać z ulg podatkowych, rozliczać się z małżonkiem, wykorzystywać kwotę wolną od podatku, a także odliczać od dochodu darowizny.

Ryczałt ewidencjonowany – korzystając z tej formy opodatkowania do 31. stycznia należy złożyć PIT-28. Rozliczając się na podstawie ryczałtu nie mamy prawa do korzystania z ulg prorodzinnych oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Wyjątek stanowią przychody pochodzące z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.

Zobacz też: Podatek CIT