ROZLICZANIE VAT METODĄ KASOWĄ 2014 r.

Metoda kasowa może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ VAT należny wykazywany jest znacznie później niż przy rozliczaniu VAT według zasady ogólnej. Do tej pory metoda ta była mało znana, jednak wprowadzone zmiany może zwiększą jej popularność. Wybierając kasową metodę rozliczania VAT nie musisz wypełniać nic poza złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Tam podajesz informacje, że wybierasz kasową metodę rozliczania VAT oraz wskazujesz kwartał i rok, od kiedy rozpocznie się stosowanie tej metody. Jeżeli podatnik rozliczał VAT miesięcznie, to wtedy dodatkowo musi zaznaczyć odpowiedni kwadrat będący informacją, że będzie on składał deklaracje na druku VAT-7K oraz podać kwartał i rok, za który po raz pierwszy taka deklaracja zostanie złożona.

Mali podatnicy decyzje o sposobie rozliczania muszą podjąć jak najszybciej. Rozliczanie się za pomocą metody kasowej zobowiązuje do rozliczania VAT kwartalnego.

DLA KOGO METODA KASOWA W 2014 r. ?

Ten rodzaj rozliczania przeznaczony jest dla małych podatników, czyli:
1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku należnego) nie przekroczy w 2013 r. kwoty 5.068.000 zł,
2) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2013 r. 190.000 zł.
Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał otworzyć działalność gospodarczą w 2014 roku, to także będzie mógł wybrać metodę kasową. Warunkiem jest jednak to, aby wartość sprzedaży nie przekroczyła limitu ustalonego dla małego podatnika. Przekroczenie limitu skutkuje utratą prawa do korzystania z metody kasowej.

METODA KASOWA
Podatnik, który wybrał kasową metodę do rozliczania VAT,obowiązek podatkowy wykazuje w sposób szczególny, tzn. :
1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,
2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.
Odliczenia od podatku będzie można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za zakupione towary lub usługi.

 

ksiegowanie