Ryczałt czy VAT

Osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą zdecydować się na wybór formy opodatkowania. W tym celu mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ryczałtu i karty podatkowej.

Ryczałt ewidencjonowany
Polega na opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ryczałt nie jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorcy. Z formy tej nie mogą korzystać:
– podatnicy, którzy opłacają podatek w formie podatkowej,
– podatnicy korzystający z okresowego zwolnienia,
– podatnicy, którzy osiągają dochody z tytułu prowadzenia aptek, udzielania pożyczek, kupna i sprzedaży darowizn,
– podatnicy, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Podatek VAT
Podatek VAT to podatek od towarów i usług, którego opłacanie nie zależy od tego jaką formę wybrałeś. Na samym początku powinieneś zdecydować czy chcesz posiadać tytuł czynnego podatnika VAT. Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnień z danego podatku:
– zwolnienie podmiotowe jeżeli przychody przedsiębiorców nie przekroczyły 200 000 złotych,
– zwolnienie przedmiotowe z tytułu prowadzonej działalności.