Skala podatkowa w 2016 roku

Skala podatkowa w 2016 roku będzie taka sama jak w poprzednim, czyli nie ulegnie zmianie. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosić 9% podstawy wymiaru, a odliczeniu od podatku podlegać będzie 7,75% podstawy jej wymiaru.

W bieżącym roku zaliczki na podatek od emerytur i rent wynoszą następująco:

18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.
32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.
Należy pamiętać o obowiązku zmniejszenia tej kwoty miesięcznie o kwotę 46,34 zł oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 

skala podatkowa