Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny to stosunek regulowany przepisami prawa cywilnego. Możemy wyróżnić proste stosunki cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona. Istnieją również stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży.

Stosunki cywilnoprawne charakteryzują się równorzędnością oraz autonomią stron, interesami stron chronionymi prawem sądu oraz tym, że stosunek powstaje, zmienia się oraz ustaje wskutek zdarzeń cywilnoprawnych.

Do elementów stosunków cywilnoprawnych należą:
– podmioty strony;
– treść;
– norma prawna wyznaczająca stosunek cywilnoprawny;
– zdarzenia, z którymi powstaje stosunek cywilnoprawny

Podatek od nieruchomości – dowiedz się więcej