Techniki księgowości

Księgowość polega na ewidencjonowaniu zachodzących w firmach operacji gospodarczych. Ewidencja ta może być prowadzona zarówno w technice ręcznej, jak również w technice maszynowej i komputerowej.

Do technik tradycyjnych zalicza się następujące formy:
– formę tabelaryczną, zwaną również amerykanką. Polega ona na prowadzeniu księgi, będącej połączeniem dziennika i zbioru kont syntetycznych tzw. „księga dziennik-główna”.
– formę przebitkową, która może być prowadzona zarówno w technice ręcznej i maszynowej. Polega ona na zastąpieniu ksiąg luźnymi kartami kontowymi, które razem tworzą kartoteki.
– formę rejestrową, która swoje zastosowanie znajduje pośród operacji masowych, gdzie występuje bardzo dużo dokumentów jednego typu. Ewidencja operacji w rejestrach pozwala na ustalanie, etapu realizacji danej transakcji.

Tradycyjne techniki księgowości są coraz częściej zastępowane przez nowoczesne systemy komputerowe. Taka forma księgowości jest znacznie prostsza, nowocześniejsza, a także tańsza. Ma świetne zastosowanie zarówno w przypadku ewidencji nielicznych oraz masowych operacji gospodarczych, dlatego może być stosowana w każdej firmie.
o-technikach-ksiegowosci