UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość uproszczona jest zestawem podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych. Wymyśliły go władze skarbowe, aby łatwiej udało się określić zobowiązania podatkowe przez małych przedsiębiorców.
Najważniejszym zadaniem tej formy księgowości jest obliczenie podatku. Prowadzą ją małe przedsiębiorstwa, którym prowadzenie pełnej księgowości jest niepotrzebne, gdyż jest ona procesem skomplikowanym i bardzo kosztownym.

Formy uproszczonej księgowości:
KARTA PODATKOWA – mogą z niej korzystać tylko niektóre grupy przedsiębiorców. Polega ona na tym, że płaci się co miesiąc określoną kwotę, której wysokość zależna jest od ilości mieszkańców w miejscu wykonywania działalności, ilości pracowników i rodzaju działalności. Stawkę podatku odczytujemy z ogólnie przyjętej tabeli.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – uproszczona forma płacenia podatku. Tak samo jak w karcie płacimy określoną stawkę podatku z tym, że tutaj zależna jest ona od przychodu. Duża zaletą jest fakt, że stawki ryczałtu są dużo mniejsze od stawek podatku. Jednak należy pamiętać o tym, że niezależnie czy zarobiliśmy czy odwrotnie – zapłacić i tak musimy.

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – bardzo popularna i prosta forma obliczania podatku. Polega ona na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze. Następnie podatek płacony jest od różnicy – jeżeli występuje plus. Podatek w porównaniu z ryczałtem jest wyższy – 18%, 19% lub 32%. Stawka zależy od opcji i poziomu dochodu. Jeżeli działalność nie przynosi zysku, to podatku się nie płaci.

Uproszczona księgowość jest bardzo korzystną formą, gdyż nie jest skomplikowana i kosztowna. Jednak wadą jest fakt, że odczytać z niej możemy tylko wysokość podatku i poziom przychodów, a nie obraz sytuacji firmy.

 

uproszczona_ksiegowosc