URLOP NA ŻĄDANIE

Każdy pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy ma możliwość skorzystania z urlopu na żądanie → 4 dni robocze w ciągu roku. Urlop na żądanie charakteryzuje się tym, że pracownik może go wziąć w dowolnym momencie. Istnieją jednak pewne wyjątki od reguły, w których pracodawca może nie zgodzić się na udzielenie wolnego.
Urlop na żądanie wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracownik ma do dyspozycji 4 dni urlopu na żądanie bez względu na to ile pracuje w danej firmie. Pracownik może wziąć urlop w całości lub podzielić.  Z urlopu na żądanie pracownik korzysta z własnej woli. Jednak nie wykorzystanie tych dni przepada w następnym roku.

Urlop na żądanie w praktyce
Skorzystanie z urlopu na żądanie wiąże  się z tym, że pracownik musi zawiadomić swojego pracodawcę o swoim zamiarze nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu, ale przed rozpoczęciem dnia pracy. W jakiej formie ma pracodawca zostać poinformowany powinno być ustalone w regulaminie pracy. Pracownik nie jest zobligowany do wyjaśnień dotyczących chęci wzięcia sobie wolnego na żądanie.

URLOP NA ŻĄDANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PRACODAWCY!

Urlop na żądanie – nie zawsze na tak!

Pracodawca powinien udzielić zgody na urlop na żądanie, jednak są sytuacje, w których pracodawca ma prawo odmówić:
* w przypadku sytuacji, że brak pracownika spowoduje szkodę dla zakładu pracy,
* w momencie, kiedy nieobecność tego pracownika spowodowałaby ciągłość pracy w firmie,
* jeżeli pracownik wykorzystał już limit urlopu na żądanie,
* jeżeli pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego.

Należy przypomnieć, że okres zatrudnienia, od którego zależne jest prawo do urlopu i wymiar urlopu wypoczynkowego jest połączeniem okresów zatrudnienia u poprzednich pracodawców.

urlop na żądanie