Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawię umowy o pracę. To jak długi jest urlop zależy od stażu pracy pracownika.
W kwestii wykorzystania urlopu wypoczynkowego pracownik ma wolną rękę. To on decyduje o tym, czy urlop wykorzysta w całości czy też podzieli go sobie na poszczególne okresy.
Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wtedy, gdy uzyskał do niego prawo.

Jest czas, kiedy absolwenci szkół wchodzą na rynek pracy. Tutaj warto więc wspomnieć o sytuacji, kiedy pracownik idzie na urlop po raz pierwszy. Prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje pracownik z upływem każdego miesiąca → 1/12 rocznego urlopu. Każdy miesiąc wydłuża okres urlopu.

Długość urlopu wypoczynkowego:
20 dni – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Nauka – staż
* zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata,
* średnia szkoła zawodowa – 5 lat,
* średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
* średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata,
* szkoła policealna – 6 lat,
* szkoła wyższa – 8 lat.

Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Udzielenie urlopu
Cały urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na poszczególne okresy. Warunkiem jest jednak, aby jedna część wynosiła co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Wynagrodzenie
Wysokość wynagrodzenia wynosi tyle, ile pracownik by dostał, gdyby pracował w danym czasie.

urlop wypoczynkowy