VAT i akcyza

<font-face=”georgia”>Do podatków konsumpcyjnych zalicza się VAT i akcyzę. Niestety zobowiązania z tego tytułu nie dotyczą tylko konsumentów. Nawet przedsiębiorcy muszą prowadzić rozliczenia z tych podatków. Jest więc to dodatkowy obowiązek podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

VAT inaczej zwany też PTU, dotyczy towarów i usług. Do rozliczania się z niego zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy przekroczyli określony limit oraz ci, którzy dobrowolnie się do tego zobowiązali. Przysługuje im więc możliwość odliczania VAT-u należnego. Mają oni także obowiązek prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupu towarów i usług, podlegających opodatkowaniu. To na podstawie zapisów z rejestru, ustalana jest wielkość zobowiązania.

Akcyza jest kolejnym typem podatku, lecz dotyczącym tylko wybranych towarów, zaliczanych do dóbr luksusowych. Do najpopularniejszych z nich należą alkohole, papierosy czy samochody. Podatek akcyzowy znacznie zwiększa cenę produktów, by te były kupowane rzadziej. Jest to także spory dochód budżetu państwa.
VAT i akcyza pomimo tego, że dotyczą także przedsiębiorców, najbardziej obciążają kieszenie konsumentów.