W jakich spółkach można prowadzić uproszczoną księgowość?

Możliwość stosowania uproszczonych form księgowości dotyczy niestety mniejszej ilości przedsiębiorstw. Wielu firmom skorzystanie z uproszczonej rachunkowości, uniemożliwiają wysokie dochody lub forma prawna. Oznacza to, że pełną księgowość stosować muszą:
– spółki kapitałowe, czyli spółka z o.o. oraz akcyjna,
– spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
– wszystkie pozostałe spółki do czasu przekroczenia limitu księgowego.

Do pozostałych spółek zalicza się spółki handlowe – jawną i partnerską oraz spółki cywilne. Poza spółkami, z uproszczonej księgowości korzystają jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne.

Chociaż stosowanie łatwiejszych metod prowadzenia rachunkowości ma wiele zalet należy wspomnieć, że nie jest to idealne i w pełni możliwe dla wszystkich typów przedsiębiorstw. Formy takie, jak ryczałt czy karta podatkowa są dostępne tylko dla niektórych firm. Muszą one spełnić liczne wymogi i złożyć wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Dopiero wtedy można korzystać z tych najprostszych metod.

Niestety stosowanie uproszczonej rachunkowości wiąże się również z mniej dokładną ewidencją finansową, co może mieć wpływ na podejmowanie mniej trafnych decyzji gospodarczych. Dlatego nie jest to w pełni dobra forma w dużych firmach.