WADY I ZALETY OUTSOURCINGU

OUTSOURCING NA NIE!
1. pogorszenie się jakości oferowanych produktów, gdyż firmy outsourcingowe mogą wykonywać gorzej usługi niż robiła by to sama firma,
2. poprzez korzystanie z usług firm zewnętrznych przedsiębiorstwo może utracić tożsamość z powodu zatarcia się granic obowiązków i wykonywanych usług → po pewnym okresie nie będzie wiadomo, kto wykonywał którą usługę,
3. outsourcing rodzi potrzebę zwalniania swoich pracowników na rzecz pracowników firmy outsourcingowej,
4. zbyt długie korzystanie z usług outsourcingowych stwarza niebezpieczeństwo związane z utratą przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

OUTSOURCING NA TAK!
1. cięcie kosztów,
2. poprawa jakości oferowanych usług dzięki korzystaniu z wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników firm outsourcingowych,
3. zwiększenie stabilności firmy → brak uzależnienia od prywatnych spraw pracowników,
4. jedna umowa z firmą outsourcingowej daje możliwość korzystania z kwalifikacji i porad całego grona specjalistów,
5. maksymalne wykorzystanie czasu w pracy, gdyż pracownik firmy outsourcingowej pracuje wtedy, gdy ma jakieś zadanie do wykonania. Nie dolicza sobie godzin nadliczbowych, a może pracować także w soboty i niedziele,
6. biorąc pod uwagę outsourcing informatyczny, przedsiębiorstwo ma duży dostęp do najnowszych technologii informatycznych,
7. pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu etatów przy wystarczającej liczbie wykwalifikowanego personelu,
8. możliwość dostępu do najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania i organizacji,
9. koncentracja na umiejętnościach firmy zapewniających jej przewagę konkurencyjność,
10. świadczone usługi przez firmy outsourcingowe są gwarancją najwyższej jakości.

Stosowanie outsourcingu przez firmy niesie za sobą ogromny szereg korzyści. Przedsiębiorstwo może w pełni koncentrować się na wykonywaniu działalności i poświęcić swoje działania zaspokojeniu potrzeb klienta. Z pewnością taki podział zwiększy konkurencyjność firmy na rynku a przy tym przyniesie oczekiwany poziom zysków.