Wady uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona posiada zarówno zalety jak i wady i to właśnie wadom będzie poświęcony ten wpis. Uproszczona księgowość przeznaczona jest głównie dla małych firm. Prowadzić ją muszą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Wyjątkiem są spółki handlowe, które bez względu na przychody, zobowiązane są prowadzić księgowość pełną.

Wady uproszczonej księgowości to:
– jest ona dostępna tylko dla niektórych podmiotów gospodarczych,
– nie ma możliwości dokonywania szerszych, dokładniejszych analiz ekonomicznych,
– wynajęcie biura rachunkowego nie jest konieczne, natomiast zajmowanie się tym na własną rękę wymaga znajomości aktualnych regulacji prawnych,
– jesteśmy w pełni odpowiedzialni za błędy w zdarzeniach gospodarczych,
– zakres kategorii jest ograniczony, przez co mogą nastąpić niejasności w momencie ewidencji nietypowych informacji.

ksiegowosc-uproszczona