WPŁYWY DO BUDŻETU PAŃSTWA – nowe podatki

Rząd chce wprowadzić nowe podatki, które mają znacznie zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Tak, to jest pozytywny skutek wprowadzenia do obrotu nowych podatków. Ten krok niesie ze sobą oczywiście także negatywne skutki, takie jak zwiększenie kosztów działalności, co zniechęci przedsiębiorców do poszukiwania i wydobycia gazu i ropy, a to zaś przyczyni się do zmniejszenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Nowe podatki… jakie?
Nowością jest podatek od wydobycia gazu i ropy. Najbardziej dotknie to trzech głównych spółek:
→ PGNiG
→ KGHM
→ Orlen
Większe koszty i obciążenia podatkowe sprawią, że nie będą chcieli oni inwestować w działalność. A to znacznie pogorszy naszą sytuację energetyczną w Polsce.
Obciążony podatkiem będzie: zysk, przychód oraz koszt wydobycia.

Drugim podatkiem jest podatek węglowodorowy, który ma wejść w życie od 2020 roku. Stawka tego podatku ma wahać się w przedziale od 0 do 25 procent, a wysokość ma zależeć od relacji przychodów do wydatków.

Opodatkowane zostały także:
1. gaz konwencjonalny → 3% wartości wydobytego surowca
2. gaz łupkowy → 1,5 % wartości wydobytego surowca
3. Ropa naftowa konwencjonalna i z łupków → 6% i 3%

Jak na razie nie pozostało nam nic, tylko czekać na decyzję rządu, czy w stu procentach wprowadzi planowane zmiany. Miejmy jednak nadzieję, że rząd zastanowi się nad ostateczną decyzją i przeanalizuję wszelkie za i przeciw wprowadzenia nowych podatków w naszym kraju.

nowe podatki