Wyższe składki ZUS!

Od bieżącego roku zmieni się wysokość składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego informują o tym, że w IV kwartale 2015 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 4280,80 zł.

Co to oznacza?
Ta kwota jest podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Dane te pozwalają wyliczyć wysokość pozostałych składek. Łączna miesięczna kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (włącznie z dobrowolną składką chorobową) wyniesie 1121,52 zł.
Obniżona składka dla osób prowadzących działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata wyniesie 465,28 zł.

Nowelizacja ustawy – emerytury i renty! Sprawdź!

kadry-i-place