Wzrosło minimalne wynagrodzenie!

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy oraz Polityki Socjalnej, już od 1 stycznia 2016 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowie o pracę nie może być niższe niż 1850 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego, kwota ta wzrosła aż o 100 zł. Oznacza to, iż każdy pracownik zarabiający tzw. najniższą krajową do ręki otrzyma około 1355 złotych.

Wyjątkiem od tej reguły są pracownicy rozpoczynający pracę, których wynagrodzenie w pierwszym roku pracy nie może być niższe od kwoty 80% z kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem w przypadku pracowników pracujących pierwszy rok wynagrodzenie będzie wynosiło 1480 złotych.

Kilka ciekawostek:
Za czas przestoju w firmie wynagrodzenie nie może być niższe od płacy minimalnej.
W przypadku zwolnień grupowych, odprawa nie może być wyższa od 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Ewentualne odszkodowanie za dyskryminację bądź mobbing w pracy nie może być niższe niż miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę.
 Za niepłacenie minimalnej stawki grozi grzywna od 1 do 30 tysięcy złotych.

 

Aktualizacja:

W 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 złotych brutto (ok. 1459 złotych netto), natomiast minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych wynosi 13 zł brutto. Wynagrodzenie pracownika rozpoczynającego pierwszy rok pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku. Nie obowiązuje już przepis mówiący, że minimalne wynagrodzenie takiego pracownika może wynosić 80% najniższej krajowej.