Z małego ZUS-u do dużego… jak przejść?

Pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności dają możliwość przedsiębiorcy opłacania małego ZUS-u. Po przekroczeniu tego okresu przedsiębiorca jest zobowiązany do przejścia na duży ZUS, który niesie ze sobą wiele formalności. Co zrobić, aby wszystko załatwić sprawnie i bez komplikacji?

Na pewno warto skorzystać z pomocy osób doświadczonych, które swoim doświadczeniem pomogą Ci przejść przez cały proces bezproblemowo.

Jeżeli zaczynasz dopiero prowadzić działalność gospodarczą i nie prowadziłeś jej w ciągu ostatnich 5 lat lub nie współpracujesz z firmą na zasadzie etatu w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym, to miałeś możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości. Te możliwości dawał Ci mały ZUS, jednak w dużym zasady są nieco inne.

Podstawą do wyliczenia preferencyjnych składek ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia, a w standardowych – 60%.
Duży ZUS zobowiązuje przedsiębiorcę także do opłacani składki na Fundusz Pracy.

Jak przejść na duży ZUS?
1. Wyrejestruj się z ubezpieczeń składając ZUS ZWUA.
2. Zarejestruj się do ubezpieczeń składając ZUS ZUA z innym kodem (05 10 00) właściwym dla „dużego ZUS-u” – do 7 dni od początku miesiąca, w którym obowiązuje pełna składka ZUS.
3. Jednorazowo złóż ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania dużego ZUS-u (do 10 dnia następnego miesiąca). Jeśli zatrudniasz pracowników, termin ten upływa 15 dnia miesiąca.

Warto aby przejście na duży ZUS przebiegało terminowo, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać naliczone kary pieniężne ze strony ZUS.