„ZASADA DWÓCH TERMINÓW”

Zostaną wprowadzone zmiany, których celem będzie to, że zmiany dotyczące firm będą wchodziły tylko 2 razy w ciągu roku. Dokładne daty wprowadzenia ewentualnych zmian to 1 stycznia i 1 czerwca. Jednak chodzi tylko o projekty rządowe. Zmiany nie dotyczą projektów poselskich, senacki, prezydenckich, obywatelskich oraz aktów prawa miejscowego.

Głównym celem tej zasady jest ujednolicenie terminów wejścia w życie aktów prawnych, których inicjatorem jest rząd oraz ministrowie. Przedsiębiorcy mogą być więc spokojni, gdyż zmiany dotyczące prowadzenia firm w Polsce będą wchodziły tylko 2 razy w roku. Na dodatek zgodnie z uchwałą prace mają być tak prowadzone, aby ustawy lub rozporządzenia mogły być ogłaszane 30 dni przed wejściem ich w życie.

Wprowadzenie tych zmian ma skutkować poprawą funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż przedsiębiorcy będą mogli skuteczniej planować działalność, nie będą tracić czasu na analizę oraz dostosowanie firmy do nowych przepisów. Pozytywną stroną zmian będą także mniejsze koszty wykonywania działalności gospodarczej.

Z WYŁĄCZENIEM UCHWAŁ SAMORZĄDOWYCH

Uchwała ta nie dotyczy jednak wszystkich aktów prawnych, które są ważne dla przedsiębiorców. Dotyczy tylko zmian, które wprowadza rząd. Nie bierze pod uwagę projektów poselskich, senackich, prezydenckich, obywatelskich oraz aktów prawa miejscowego. Rada Ministrów bardzo przychylna jest stosowaniu zasady „dwóch terminów” do pozarządowych projektów ustaw.

Jednak ważną informacją jest to, że istnieje zapis mówiący o tym, aby te zasady nie były stosowane do regulacji dotyczących pilnych przepisów np.:
1. dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia publicznego
2. dotyczących stabilności finansowej krajowego systemu finansowego
3. realizujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
4. wdrażających prawo UE
5. służących wykonywaniu zobowiązań międzynarodowych w razie przekroczenia terminu implementacji dyrektyw lub realizacji innych zobowiązań wynikających z prawa UE lub prawa międzynarodowego

Wprowadzone zmiany pozwolą na oszczędność czasu przedsiębiorców, co przekształci się w oszczędności dla gospodarki w kwocie ok. 1,5 mld zł rocznie.

 

księgowosc