ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuację, że musimy skorzystać z pomocy pełnomocnika. Zasady dotyczące pełnomocnictwa regulowane są przez Kodeks Cywilny oraz Kodeks postępowania Cywilnego.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Tutaj pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Liczba osób mogących być pełnomocnikiem przed organami administracji publicznej nie jest więc ograniczona. Pełnomocnikiem nie musi być adwokat, czy radca prawny.

Czasem jednak postępowanie wymusza na nas skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Mam tutaj na myśli na przykład postępowanie dotyczące zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego, w którym pełnomocnikiem może być tylko rzecznik patentowy.

Jak udzielić pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym może zostać udzielone na piśmie oraz zgłoszone ustnie do protokołu organowi prowadzącemu określone postępowanie.

Reprezentacja spółki z oo w organizacji
W tym przypadku należy do akt sprawy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis.

W przypadku sprawy mniejszej wagi pełnomocnikiem może być osoba z najbliższej rodziny lub domownik. I w takiej sytuacji organ może zażądać dokumentu pełnomocnictwa.

o-pelnomocnictwie