Zatrudnianie młodocianych pracowników

W art. 190 Kodeksu pracy szczegółowo określone jest zatrudnianie młodocianych pracowników. Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione w Polsce.

W przypadku zatrudniania młodocianych pracowników przedsiębiorca musi spełniać szereg wymagań. Młodociany pracownik w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może pracować dłużej niż 12 godzin tygodniowo, natomiast w okresie wakacji maksymalny czas pracy takiej osoby może wynieść 7 godzin dziennie, co daje 35 godzin tygodniowo.

Umowę z młodocianym pracownikiem należy zawrzeć na piśmie Młodociani pracownicy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony lub czas próbnych do wykonywania prac lekkich. Praca, którą będą wykonywać nie może powodować zagrożenia dla zdrowia i życia oraz rozwoju psychicznego oraz nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.