Zmiany w prawie pracy – warto wiedzieć!

Ostatnio wszędzie, gdzie uda nam się ucho przystawić słyszymy o planowanych zmianach lub tych, które już mają wejść w życie. Dzisiaj skupimy się bardziej na tych drugich, gdyż już w 2015 roku przepisy prawa pracy będą się nieco różnić.

1. BADANIA LEKARSKIE
OBECNIE → każdy pracownik, który podejmował prace na podstawie umowy o prace miał obowiązek dostarczyć nowemu pracodawcy zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach lekarskich.
OD 2015 ROKU → pracownicy nie będą musieli przeprowadzać wstępnych badań lekarskich, pod warunkiem, że nowe stanowisko będzie spełniało podobne wymogi, jak w poprzedniej pracy.

2. ZUS – ułatwienia
Przedsiębiorcy nie będą zobligowani do sprawdzania w terminie do 30 kwietnia następnego roku prawidłowości danych przekazanych do ZUS. Nowe zasady nakazują jednak w przypadku wykrycia niezgodności do złożenia raportu korygującego przez firmę.

3. OZUSOWANIE UMÓW ZLECEŃ
Od 1 stycznia 2015 roku ozusowane zostaną dochody członków rad nadzorczych.
Od 1 stycznia 2016 roku ozusowane zostaną wszystkie umowy zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. TERMINOWE UMOWY O PRACĘ
Już od nowego roku maksymalny okres zatrudnienia terminowego wynosić będzie 33 miesiące. Po upływie tego okresu pracownik zostanie zatrudniony na stałe – na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

5. OKRES WYPOWIEDZENIA
– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy
– 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.

 

kodeks-pracy